Wanneer een chirurg na een ‘noodingreep’ de patiënt zo zou achterlaten …

Hoe zou een patiënt op de SEH na een noodingreep naar huis worden gestuurd? De wond afgedekt met een washandje slordig vastgemaakt met duct tape, waaronder de hechtdraden nog zichtbaar zijn en de wond nog wat bloed lekt? Zo’n aanpak wordt in een ziekenhuis niet getolereerd maar in het Rozenburgpark wel.

Vanwege de ernstige wateroverlast ter hoogte van het Mecklenburgplein heeft de projectbeheerder na lang aandringen in februari voor een tijdelijke noodoplossing gekozen. Er werden sleuven gegraven en drainage geplaatst. De sleuven werden met stenen weer dichtgemaakt. Ook de grond onder de struiken werd opgehoogd (zie de foto’s hieronder) maar de wijze waarop is niet acceptabel. Die zou nog aanvaardbaar zijn wanneer binnen enkele weken een en ander netjes wordt hersteld, maar de achtergelaten troep ligt er inmiddels al twee maanden. Het is wrang, de ingreep bracht slechts enige verlichting maar nog steeds is het voor wandelaars bij een beetje regen laveren tussen de waterplassen. Dus geen afdoende oplossing maar in plaats daarvan achtergelaten troep.

De prijs voor droge voeten is volgens de projectbeheerder dus een rotzooi-achtige entree. En dat voor een park dat beschermd is en wordt gezien als een juweel van Kralingen.

De sleuf voor de drainage is op deze wijze dichtgemaakt. Let ook op de bovenzijde van de foto hoe het werk is achtergelaten: rotzooi.
De sleuf eindigt aan de andere kant in het perkje hortensia’s dat aan de minder zichtbare zijde al jaren ernstig wordt verwaarloosd. Omdat hier vrijwel permanent een diepe plas stond is dit stuk opgehoogd. De aarde was kennelijk op en dan wordt er gewoon wat zand op gegooid.
De aarde die de grond van de struiken moest ophogen zit vol met bouwafval. Op de foto is op de voorgrond een steen zichtbaar. Meer naar boven op de foto een trottoirtegel.
Op deze grond met (opnieuw) een trottoirtegel wil niet veel groeien.