Heesterbeplantingsplan

De beplanting van het Rozenburgpark

Commentaar januari 2015. Op de kaart staat een aantal perkjes getekend die om onduidelijke redenen zijn verwijderd. Zo is perk 3 verdwenen en vervangen door een stuk gazon dat bijna voortdurend onder water staat. Ook een paar zeer fraaie perkjes achter de Kralingsche School met veel karakteristieke stenen, is verwijderd. Een verarming.

Rozenburgpark, heesterbeplantingsplan
Rozenburgpark, heesterbeplantingsplan

Vak

Herbeplanting

1

slechte bomen rooien waardoor meer ruimte komt voor de gezonde vitale bomen;vlieren rooien; heesters snoeien;
heesterbeplanting aanvullen;zorgen voor een goede opbouw.

2

vaste planten aanvullen.

3

snoeien langs padkant.

4

na het rooien van de bomen snoeien van de heesters en de open plaatsen opvullen.

5

idem vak 4.

6

idem vak 4; rooien enkele heesters om het doorzicht naar de plas te vergroten conform het herinrichtingsplan.

7

idem vak 4.

8

snoeien van overhangende takken.

9

snoeien langs padkant; terughalen van de taxusbeplanting.

10

rooien van de heesterbeplanting (of aanbrengen van schaduwbestendige heesters).