Opknapbeurtje

Een paar maanden terug moest met een noodingreep de wateroverlast ter hoogte van het Mecklenburgplein worden verholpen, overigens met matig resultaat. Er werden geulen gegraven. drainage werd aangelegd en vervolgens moest alles weer worden dichtgemaakt. Hiervoor werd behalve zand ook aarde gebruikt die vervuild was met stenen, wasbakafvoeren en andere troep. De gazons waren niet om aan te zien.

Dezer dagen werd de voetganger verrast. Wat na de graafwerkzaamheden op een knollenveldje leek, bleek keurig aan geharkt. De stenen en dergelijke zijn keurig aan het oog onttrokken. Het is plotseling een heel ander gezicht.

Vorig jaar beloofde de projectmanager dat na deze werkzaamheden het hele Rozenburgpark in het najaar onder handen zou worden genomen, wat geen overbodig luxe is.

Zou het nog lukken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *