Omgeving

Het Rozenburgpark staat centraal in deze website. Maar het park houdt niet op bij de kadastrale grenzen. Het heeft een directe uitstraling naar zijn omgeving. Omwonenden – en dat moeten we niet te krap nemen – kijken erop uit, wandelen erdoor, gaan er wel eens zitten, spelen er met hun kinderen. Wanneer het niet goed gaat met het Rozenburgpark, hebben eigenlijk alle Kralingers, maar zeker de direct omwonenden daar last van. Daarom zal hier ook aandacht worden besteed aan de omgeving van het Rozenburgpark.

Auto’s op het trottoir, mag dat?

9 januari 2018

Nee, natuurlijk mag dat niet. Toch wordt deze situatie in de Mecklenburglaan al jarenlang gedoogd. Waarom eigenlijk? Het begon jaren geleden toen deze statige laan moest worden gerenoveerd. Nieuwe riolering, de bomen wat meer ruimte, kortom het zou een verbetering worden. Maar het liep anders. Het is een lang verhaal, eigenlijk een klucht in 6 bedrijven.

Alle auto’s staan met de rechter wielen op het trottoir. Verplicht gedogen.