Aangepast ontwerp

Het ontwerp van Rozenburgpark heeft een groot aantal kwaliteiten. Met name het bewust gecreëerde contrast met het Kralingse Bos, de kleinschaligheid en de romantische ontwerpstijl (gardeneske landschapsstijl) zorgen ervoor dat het park gewaardeerd wordt en goed functioneert (van vandalisme is weinig sprake).
Het ontbreken van duidelijke beheersrichtlijnen heeft er toe geleid dat de ruimtelijke gebouw van het park in de loop der jaren verwaterd is. Het verschijnen van boomgroepen in doorzichten is hier een voorbeeld van. Op basis van het bestaande ontwerp zijn de volgende ontwerpuitgangspunten geformuleerd:

  • het verhelderen van de ruimtelijke opbouw;
  • het handhaven van het kontrast tussen het Kralingse Bos en Rozenburgpark (het handhaven van de ontwerpstijl en de kleinschaligheid);
  • het verduidelijken van de visuele relaties met de omgeving.

Het verwezenlijken van deze uitgangspunten maakt een aantal ingrepen in het park noodzakelijk. D.m.v. de in de volgende paragraaf beschreven beheersmaatregelen voor de korte en middellange termijn wordt gezorgd voor een geleidelijke tot stand komen van het aangepaste ontwerp.

Park Rozenburg plan herinrichting
Park Rozenburg plan herinrichting

Commentaar januari 2015. In dit stuk van de gemeente wordt genoemd dat in het Rozenburgpark geen sprake is van vandalisme. Dat is helaas niet helemaal waar. Veel afvalbakken overleven niet, bankjes worden met grote regelmaat volgespoten en (eerlijk is eerlijk) weer gereinigd en er is veel vervuiling.