Analyse ontwerp

De ontwerpstijl waartoe het plan Rozenburg behoort kan gerangschikt worden onder de zgn. Gardeneske Landschapsstijl. Karakteristiek zijn de gesloten randen, de sjabloonachtige vijver, het slingerende padenverloop en de haaks op de paden gecreƫerde doorzichten.

Rozenburgpark, massa / ruimte bestaande situatie ca. 1989
Rozenburgpark, massa / ruimte bestaande situatie ca. 1989

Het park bestaat in principe uit twee naast elkaar liggende ruimten, waarvan de oostelijke geleed is. De randen van het park zijn aan de oost- en de westzijde gesloten. Aan de noordzijde is de rand in de loop der jaren steeds dichter geworden. De doorzichten naar de Kralingse Plas zijn langzamerhand dichtgegroeid. Ook in het park zelf is in de loop der jaren beplanting (zowel struiken als bomen) toegevoegd die doorzichten langzamerhand verstopt hebben. In relatie tot het Kralingse Bos is het Rozenburgpark kleinschalig; het contrast in schaal en ontwerpstijl met het Kralingse Bos maakt Rozenburgpark interessant en geschikt voor een ander soort gebruik dan het Kralingse Bos. In de jaren dertig is nog een poging gedaan de ontwerptaal van het Bos en Rozenburgpark op elkaar af te stemmen.

Plan Bijhouder en Koops 1932
Plan Bijhouder en Koops 1932

Door Bijhouder en Koops werd in 1932 een ontwerp gemaakt voor het Kralingse Bos. Het ontwerp voor Rozenburgpark werd aangepast met de vormmiddelen, die ook voor het bos werden gebruikt (lanen en bosstroken). Vormde dit ontwerp van Bijhouder en Koops de basis voor het uiteindelijke ontwerp van 1934, het ontwerp van Rozenburgpark werd niet aangepast.

Ruimtelijke bouw in 1918
Ruimtelijke bouw in 1918
Ruimtelijke bouw in 1987
Ruimtelijke bouw in 1987