Libanon Lyceum


Vervuiling in het park

Je kunt schoonhouden zoveel je wilt, er valt niet tegen aan te werken als anderen het Rozenburgpark als een uitgestrekte vuilstortplaats gebruiken. De scholieren van het Libanon Lyceum zijn weliswaar niet de enige vervuilers van het park, maar zij spannen op dit terrein wel de kroon. We moeten de leerlingen van de school aan de Oudedijk niet vergeten, die op dit punt ook wel hun mannetje of vrouwtje staan. Dat de scholieren een belangrijke, zo niet de belangrijkste, vervuiler van het Rozenburgpark zijn, moge blijken in de vakantieperioden wanneer het park plotseling veel schoner blijft. Sedert kort zouden de leerlingen van het Libanon Lyceum tijdens de pauzes op school worden gehouden. Het moet worden gezegd, het park is (daardoor?) de laatste tijd een stuk schoner.

Ook de eigen stoep

Overigens heeft niet alleen het Rozenburgpark onder de scholieren te lijden. Ook de stoep, de straat en de groenstrook vlak voor het eigen schoolgebouw aan de Mecklenburglaan vervuilen, zonder dat de school daartegen voldoende doet. Bijna alle dagen kan men daar voor, tijdens en na schooltijd een ontzettende troep aantreffen. Je vraagt je af waarom de school hiertegen niet voldoende optreedt of tenminste na schooltijd het eigen stoepje schoonveegt. De school heeft toch een rector en docenten? Denken die ‘s avonds wanneer ze naar huis gaan en zich tussen het vuil door naar hun auto slalommen dan niet dat aan dat straatvuil wat moet worden gedaan? En als ze zich dan toch voor zo’n taak verantwoordelijk weten, zouden ze ook gelijk de achtergelaten rotzooi in het park kunnen verwijderen? Voor de leiding van het Libanon Lyceum is hier een belangrijke taak weggelegd.