Ontstaan Rozenburg

In de 18e eeuw wordt aan de noordzijde van de Oudedijk ter hoogte van de huidige Mecklenburglaan de villa Rozenburg gebouwd.

Stratenplan 1895
Stratenplan 1895

De villa is eigendom van de familie Madry. Over de laatste eigenaar dhr. Madry, lid van het polderbestuur van Schieland, gaat het verhaal dat hij zijn invloed aangewend zou hebben om droogmalen van de Kralingse Plas te voorkomen. De reden hiervoor zou het fantastische uitzicht vanuit de villa over de Plas geweest zijn. Meer aannemelijk is echter dat de onteigening van de talrijke bedrijven langs de Korte- en de Langekade de exploitatie van de toekomstige polder nadelig zou beïnvloeden. Na het overlijden van J. Madry (1892) wordt de buitenplaats geveild. In oktober 1895 werden door de gemeenteraad het voorstel van B en W tot aankoop van de buitenplaats en aanleg van het door de Directeur van Plaatselijke Werken ontworpen stratenplan op dit terrein behandeld.

Villa Rozenburg
Villa Rozenburg

In dit plan wordt een brede met bomen beplante laan voorgesteld, die de Oudedijk met een weg langs de zuidoever van de Plas verbindt. Door de aankoop van Rozenburg en de uitvoering van dit plan krijgt de gemeente niet alleen een toegangsweg tot de zuidoever van de Plas maar er kan dan tevens een begin gemaakt worden met de aanleg van een fraaie (wandel)weg, de latere Kralingse Plaslaan, langs de zuidzijde van de Plas. Met 19 tegen 15 stemmen wordt tot de aankoop besloten. Het stratenplan wordt echter niet uitgevoerd en Rozenburg wordt voorlopig verpacht als restaurant en pension: Jardin Rozenburg.

Jardin Rozenburg
Jardin Rozenburg

In maart 1911 neemt de gemeenteraad het besluit het terrein van Rozenburg te bestemmen voor de bouw van villa’s en de aanleg van een openbaar park. Uit de raadstukken blijkt dat er steeds gesproken wordt over de samenhang tussen het aan te leggen Kralingse Bos en het Rozenburgpark. Nog voor het gemeenteraadbesluit van maart 1911 wordt door Lebbing in 1909 al een ontwerp voor Rozenburgpark gemaakt. Dit ontwerp is onderdeel van het eerste schetsplan van Lebbing voor het Kralingse Bos.

Schets Lebbing 1909
Schets Lebbing 1909
Schets Lebbing 1910
Schets Lebbing 1910

Het Kralingse Bos moet een grootschalig bospark worden; Rozenburgpark daarentegen een intiem wandelparkje. De plannen voor Rozenburgpark en omgeving volgen elkaar in hoog tempo op.

Plan aanleg 1913
Plan aanleg 1913
Plan aanleg 1914
Plan aanleg 1914
Plan aanleg 1915
Plan aanleg 1915
Plan aanleg 1918
Plan aanleg 1918

Het Rozenburgpark wordt in de jaren ’20 aangelegd; de huidige situatie geeft het ontwerp nog steeds in grote lijnen weer. Padenbeloop en waterpartijen zijn nagenoeg ongewijzigd, evenals de ruimtelijke hoofdopzet.