Situatie in ca. 1988

In dit jaar had de (deel)gemeente het plan opgevat het Rozenburgpark eens goed onder handen te nemen. Een rapport zag het licht dat met de bewoners is besproken. De volgende onderwerpen speelden hierin een rol. Degenen die nog eens willen teruglezen wat de gemeente en de bewoners bezighield is dit aardige leesstof.

  1. Analyse en ontwerp
  2. Inventarisatie