Schoonhouden

2001

Het park wordt regelmatig schoongehouden, maar steeds niet echt goed. Op dit moment (we schrijven begin oktober 2001) wordt het Rozenburgpark al veel beter schoongehouden dan voor de grote vakantie het geval was. Dat wil zeggen: de frequentie is toegenomen (wie precies wil weten hoe vaak het park per week wordt bezocht door de ROTEB, moet contact opnemen met de deelgemeente). Helaas, naar verluidt beperkt het schoonhouden zich tot 50 cm buiten de paden. Degene die deze grens heeft vastgesteld, onderschat de spierkracht van de vervuilers en heeft geen rekening gehouden met de wind. Flessen en flesjes, kartonnetjes en pizzadozen worden met een royale zwaai over de schouder richting struiken geworpen. Wie daarvoor te moe is en de rotzooi gewoon op de grond laat vallen, merkt al gauw dat een belangrijk deel van deze materialen tussen de struiken waait. Hierdoor komen papiertjes, blikjes, lipjes, kroonkurken, kartonnetjes, broodverpakkingen, zakdoekjes, plastic tassen en gebroken bierflesjes op het gras en vooral tussen de struiken terecht. Daar komen de schoonmakers helaas niet en dus hoopt het vuil zich in de loop der tijd steeds meer op. Dit schreven we in 2001.

2002

Inmiddels is in 2002 een en ander sterk verbeterd. Het park is in juli 2002 op diverse onderdelen flink aangepakt. Bomen zijn gerooid, paden zijn weer op de goede breedte gebracht, en het schoonmaken gebeurt beter. Laten we hopen dat dit zo blijft. Dit schreven we in 2002.

2009

Nu, in maart 2009, is er opnieuw veel verbeterd. Het schoonmaken van het Rozenburgpark gebeurt veel beter. Maar gelukkig blijft er ook nog wat te klagen. Regelmatig komt het voor dat de afvalbakken niet of niet tijdig worden geleegd. De oppassende bezoeker die netjes zijn of haar afval in zo’n vak wil deponeren, wordt dan geconfronteerd met een uitpuilende bak. Eindelijk wordt het afval veel minder vaak over de schouder geworpen, maar dan zijn de afvalbakken weer vol. Dit speelt vooral in de zomer. Na een zonnig weekend met veel bezoekers puilen de afvalbakken uit, maar maandagmorgen wordt toch niet geleegd, soms ook niet op dinsdag. Vergelijk dat met enkele parken in Amsterdam waar ook op zondag (misschien ook wel juist op zondag wanneer er veel bezoekers zijn) het park spic-and-span wordt gehouden.

Flessen en gebroken glas

Vele jaren geleden kon iedereen die zijn ogen langs de struiken liet glijden, veel troep ontwaren. Maar ook op de gazons lagen vele zakken, papiertjes en ander materiaal die zich buiten de 50 cm zone bevonden. Het waren vaak de buurtbewoners die de ellende niet langer konden aanzien en zelf gewapend met vuilniszak de rommel opruimden. Dat moesten ze ook doen met het vele gebroken glaswerk. Weliswaar mocht sedert 1 juli 2001 ook in het park geen alcohol meer worden genuttigd, maar de vele bierblikjes wezen uit dat niet iedereen zich daaraan hield. Natuurlijk werden het bier en andere sterkere alcoholica ook uit flesjes genuttigd. En dus lagen de glasscherven rond de bankjes op de paden en in het gras en vormden een gevaar voor de kinderen die in het park speelden. De ROTEB deed wel pogingen deze rommel op te ruimen, maar erg goed waren de resultaten niet.
Gelukkig wordt de laatste tijd (we schrijven maart 2009) het Rozenburgpark door de ROTEB wat serieuzer genomen. Weliswaar zorgen diverse bezoekers nog steeds voor veel rommel, maar er wordt wat meer aan gedaan dan vroeger. Maar niet te vroeg gejuicht. Ook nu kan het voorkomen dat glasscherven die duidelijk zichtbaar op het pad liggen of blikjes die in het gras liggen, wekenlang onaangeroerd blijven. Hebben de ROTEB-medewerkers dan geen ogen?

Tussen de struiken

Zoals gezegd, veel vuil hoopt zich op tussen de struiken. Dat blijft daar liggen omdat de ROTEB het tot zijn taak rekent alleen die rommel op te ruimen die binnen 50 cm van de paden ligt. Inmiddels wordt er duidelijker veel beter schoongemaakt, maar er blijven – zo leert dit artikel – nog wel veel zorgen.