Inleiding

Rozenburgpark in het hart van Kralingen

Ten zuiden van het Kralingse Bos ligt aan de Kralingse Plaslaan en begrensd door de villabebouwing aan de Mecklenburglaan, de Rozenburglaan en de Waldeck Pyrmontlaan het Rozenburgpark. Een toename van het aantal klachten over de gezondheidstoestand van het bomenbestand in het park en tevens de constatering dat de ruimtelijke structuur van het park ten gevolge van onduidelijke beheersrichtlijnen aan kwaliteit heeft ingeboet vormden voor de diensten Stadsontwikkeling en Gemeentewerken de aanleiding om gezamenlijk een beheersplan op te stellen. Op basis van een herinrichtingsplan voor het park wordt een aantal beheersmaatregelen voorgesteld. Het doel van deze manier van werken is drieledig namelijk:

  1. Het op termijn bereiken van een gewenst ruimtelijk eindbeeld;
  2. Het geven van duidelijke richtlijnen voor boomvervanging en sortimentsgebruik;
  3. Het verbeteren van de samenstelling, de kwaliteit en de ontwikkeling van de heester- en boombeplanting.

In deze notitie wordt in het kort een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van Kralingen en het Rozenburgpark(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een analyse van het huidige ontwerp en een inventarisatie van de problemen. Hoofdstuk 4 tenslotte beschrijft de toekomstige situatie met een toelichting op het aangepaste ontwerp en de beheersvoorstellen.

Rozenburgpark, bestaande situatie
Rozenburgpark, bestaande situatie

Commentaar januari 2015. Veel bomen die op deze kaart nog staan getekend, zijn inmiddels gerooid. De struiken zijn door gebrek aan onderhoud helaas veelal dichtgegroeid.