Historie

Het Rozenburgpark kent een rijke historie. De hoeveelheid historisch materiaal is bescheiden, maar met medewerking van de Dienst Beheer Plantsoenen kon onder meer gebruik worden gemaakt van een boekwerkje Rozenburgpark, een beheersplan voor de komende decennia.
Dit boekje is ca. 1988 geschreven met de bedoeling het door de jaren heen wat (ook letterlijk) verwaterde Rozenburgpark nieuw elan te geven. Daarbij is door de dienst sterk gekeken naar de historie van het park. Ondanks de goede bedoelingen stuitten de plannen toentertijd op veel tegenstand, zo bleek uit een voorlichtingsavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. Vooral het rooiplan viel in die tijd niet in goede aarde. Op de plannen is toen een vervolg gekomen, De redactie kan zich niet meer goed herinneren hoe dat uiteindelijk is afgelopen, maar ook het Arboretum Trompenburg is in de procedure ingeschakeld om zijn oordeel over de plannen van de Dienst te geven.
Het werkje is vrijwel integraal in deze website opgenomen met enkele aardige foto’s en veel tekeningen van het Rozenburgpark, de directe omgeving en Rotterdam.
De volgende onderdelen komen aan bod.

  1. Inleiding
  2. Historische ontwikkeling
  3. Situatie in ca. 1988
  4. Toekomstige situatie in 1988
  5. Rooiplannen in 1988
  6. Heesterbeplantingsplan