Redactie

Wel en wee

Het Rozenburgpark is een mooi klein stadspark midden in de wijk Kralingen. Het is een genot er in te wandelen of er op een bankje te zitten, niet alleen voor de direct omwonenden, maar ook voor Rotterdammers uit de wijde omgeving. Zo’n park verdient aandacht en het moet vooral de nodige zorg krijgen. Daar wil het nog wel eens aan schorten. Met name het onderhoud schiet vaak flink te kort. Het park lijdt daar zienderogen onder, dit tot groot verdriet van de omwonenden. Die willen dat het park de aandacht en zorg krijgt die het verdient.

Informatie

Er zijn dus goede redenen de belangen van het Rozenburgpark en de naaste omgeving te behartigen en deze site probeert hieraan een steentje bij te dragen. Deze website is een belangrijk communicatiemiddel en zal worden gebruikt om informatie over het Rozenburgpark beschikbaar te stellen aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Natuurlijk zal op deze plaats worden aangegeven wat kan en moet worden verbeterd aan het Rozenburgpark, maar de redactie zal ervoor waken dat het een ‘klaag’site wordt.

Wetenswaardigheden

Niet alleen de actuele problemen zullen op deze website zijn te vinden, maar ook allerlei wetenswaardigheden uit het verleden en het heden van het Rozenburgpark. De redactie kan dat niet alleen en roept iedereen op foto’s, anekdotes, en overige gegevens over het park uit het verleden naar de redactie sturen.