Bomen

Lange tijd heeft het boomonderhoud van dit prachtige park geen prioriteit genoten. Soms vlogen bij een flink windje de zware takken je letterlijk om de oren. Af en toe was er sprake van nieuwe aanplant. Dat wil zeggen dat een bezemsteel dik twijgje tussen twee stevige palen werd klemgezet en je kon gemakkelijk vaststellen dat deze aanpak de elementen meestal niet zou overleven. Ook waren er bomen die de geest hebben gegeven en waarvan de resten vaak nog lang een troosteloos bestaan leidden.
Sedert 2002 is er het een en ander aan het boomonderhoud gedaan en dat was gezien het voorgaande geen overbodige luxe. Alle bomen hebben een grote rooibeurt ondergaan en daar zijn ze behoorlijk van opgeknapt. Het boomonderhoud heeft in het vervolg duidelijk meer aandacht gekregen. Hoewel moet worden opgemerkt dat nieuwe aanplant een uitzondering blijft en zeker geen gelijke tred houdt met verwijderde bomen. Nieuwe aanplant overleeft het niet altijd en blijft dan hulpeloos hangen tussen inmiddels omgevallen ondersteuningspalen. Een kwestie van gebrekkig onderhoud.