De vijver

Vies en niet uitgebaggerd

De prachtige vijver die zich dwars door het park beweegt, verkeert in een abominabele staat en dat is al sinds jaren zo.  Hij is vuil, veel te ondiep en al vele jaren niet (goed) gebaggerd. De vijver eens goed en deskundig uitbaggeren is de oplossing. En dan bedoelen we niet dat eens in de zoveel jaar iemand wat blaadjes uit het water vist.
Baggeren is dus dringend noodzakelijk, maar het kan geen kwaad ook tussen de opeenvolgende baggerbeurten door het water regelmatig te ontdoen van pakken kranten die door luie bezorgers zonder pardon in het water worden gekieperd. Ook de blikjes en andere rommel hopen zich in de vijver op en af en toe kan een winkelwagen van Albert Heijn lange tijd half onder water worden aangetroffen. Veel van deze troep verzamelt zich aan de noordzijde van de vijver waar het voor een rooster blijft liggen, terwijl juist daar zonder veel inspanning zou kunnen worden opgeruimd.

Schamele beschoeiing inmiddels vervangen

Op veel plaatsen was de beschoeiing dringend aan vervanging toe. Het water stond regelmatig op het gras en er was zelfs sprake van afkalving van grasland. Dit was nu zo’n voorbeeld van achterstallig onderhoud dat eigenlijk onmiddellijk ter hand zou moeten worden genomen. Maar gelukkig is rond 2007 nieuwe beschoeiing aangebracht met een drainagesysteem voor het grasveld ten oosten van de vijver. Dit laatste was ook dringend noodzakelijk, want dat stond regelmatig en langdurig onder water. De aanpassingen zijn dus een hele verbetering.

Commentaar januari 2015. De vijver is de afgelopen maanden flink aangepakt en dat was ook dringend nodig. De beschoeiing is inmiddels vrijwel geheel vervangen. De vorige was knullig aangelegd, maar de huidige ziet er professioneel uit. Ook is de vijver uitgebaggerd. Ook dit was zeer noodzakelijk. In de zomer groeide een groengele smurrie de vijver uit. Laten we hopen dat deze problemen nu zijn verholpen.

Commentaar juni 2023. De afgelopen jaren ontstond in de vijver een groene, stinkende drab. Zag er niet fris uit. Vandaag, 7 juni 2023 is van deze vervuiling nog niets te merken. Zou de aanpak van de Kralingse Plas eindelijk succes hebben?