Landschapsontwerper

Het plantsoen van het Mecklenburgplein is al decennia ongewijzigd: een gazon met vier rozenperkjes. Met enige regelmaat werd gemopperd dat de perkjes wel wat beter konden worden onderhouden en dat de vuilniswagen van ROTEB de bocht aan de parkzijde niet goed kon nemen en dus de hoeken afsneed met schade aan gazon en stoepranden. Maar dat was het dan ook. Aan beide (kleine) problemen werd overigens niets gedaan.

Eind 2024 wordt begonnen met (riool)werkzaamheden van de Mecklenburglaan. Vorig jaar konden bewoners aanvullende suggesties doen en een paar weken terug ontvingen zij een update van de plannen. Tijdens de werkzaamheden zullen een paar fouten uit het verleden worden hersteld: de rijweg werd in 2007 te smal gemaakt waardoor parkeren gedeeltelijk op het trottoir moest worden gedoogd (lees verder over deze klucht) .

Geheel onverwacht werd in de plannen ook een ‘waterberging’ onder het Mecklenburgplein gesuggereerd. Niemand in de omgeving had daar ooit iets over gezegd of gevraagd. Het plein gaf bovendien nooit wateroverlast. In de update bleek het plan in de prullenbak te zijn verdwenen. Het loste zelfs een niet bestaand probleem niet op.

Wat wel een prominente plaats in de werkzaamheden kreeg, is een groenontwerp van het Mecklenburgplein. Eerder in 2023 hadden bewoners desgevraagd een paar suggesties gedaan en de gemeente heeft kennelijk onmiddellijk een landschapsontwerper aan het werk gezet. Deze maakte een ‘impressie groenontwerp’ die elk kind uit groep 3 in vijf minuten kan maken. Geeft ook niet. Wanneer het plein er zo van opknapt, is het fijn dat de gemeente er werk van maakt.

Toch schuurt het. Op 20 meter afstand van het groenontwerp is er al jarenlang bij tijd en wijle grote wateroverlast op de voetgangerspaden in het Rozenburgpark. Ze lopen gewoon onder. Regelmatig kan een voetganger niet verderop vanwege een gigantische plas van ca. 300 m2 en moet dus omkeren. En dit komt niet alleen voor bij zware regenbuien. Ook gewoon regenachtig weer zorgt al voor deze overlast. En dat is ook het geval op andere plaatsen in het Rozenburgpark.

En zo kan het gebeuren dat het groen op het Mecklenburgplein door een landschapsontwerper onder handen wordt genomen waar decennialang niemand om heeft gevraagd, terwijl even verderop voetgangerspaden in het Rozenburgpark niet toegankelijk zijn, waarover tot op de dag van vandaag wordt geklaagd en waaraan niets wordt gedaan.