Gebiedsregisseur: Natuur doet zijn werk …

Op de klachten die de redactie van deze website via Twitter naar @Stadsbeheer010 stuurde over de wateroverlast in het Rozenburgpark kwam een reactie van de gebiedsregisseur. Samengevat: landelijk is sprake van wateroverlast, ook in het Rozenburgpark, het heeft even tijd nodig maar dan doet de natuur haar werk en zal het water wegtrekken.

Zo te lezen tilt de gebiedsregisseur er niet zo zwaar aan dat het Rozenburgpark ongeveer twee weken onbegaanbaar zal zijn (zo lang duurt dat ongeveer zo leert de 50-jarige ervaring van een omwonende die dagelijks enkele keren in het park komt). Rustig aan dan breek het lijntje niet; komt tijd komt raad, zo zal de gebiedsregisseur denken.

Met geen woord rept hij over de oorzaak dat het Rozenburgpark door gebrek aan onderhoud ernstig is verzakt. Heel goed kan de voetganger dat waarnemen wanneer hij door de Merulaweg richting park wandelt: het park ligt een stuk onder straatniveau en zou onderhand aanspraak kunnen maken op de bijnaam de Kuil van Kralingen.

Er zijn wel meer opmerkingen te maken over het onderhoud maar daarover een andere keer.

De redactie vraagt zich overigens af of de gebiedsregisseur ook zo laconiek zou hebben gereageerd wanneer de Kralingse Plaslaan door regenval onder water zou komen te staan en hij daarop zou worden aangesproken. Zou hij dan ook hebben geschreven: het water trekt wel weer weg als het ophoudt met regenen?