Team Kwartiermaken Park Rozenburg

Enige tijd geleden hebben ‘betrokkenen bij Park Rozenburg’ een e-mail ontvangen waarin werd gesproken over een plan van aanpak van het Rozenburgpark. Afzender is het Team Kwartiermaken Park Rozenburg van de gemeente Rotterdam. Er wordt gesproken over bodemdaling en ‘alleen de bodem ophogen en het water afvoeren is niet voldoende. Om het park weer sterk en weerbaar te maken, is een structurele, duurzame aanpak nodig.’

Er werden door het Team voorbereidingen getroffen om tot een aanpak van de problemen te komen. Er is een ruimtelijke (3D) model ontwikkeld om een overzicht te krijgen over wat ze nu allemaal weten en waarmee ze rekening moeten houden bij de aanpak van het Park. De bedoeling is nog steeds om met deze informatie enkele scenario’s (mogelijke aanpakken) te maken en met de betrokkenen bij het Rozenburgpark te bespreken.

De afsluiting van de e-mail stemt tot voorzichtigheid, vooral de laatste twee zinnen:
‘Ook die resultaten willen we met u bespreken, want uiteindelijk zullen we een keuze moeten maken voor het beste scenario, met de verstandigste oplossingen. Bij die keuze kunnen we bijvoorbeeld denken aan: het aanzicht en de mooie kanten van het park beschermen door het beheer langzaam maar zeker aan te passen en bomen (of andere zaken) die aangetast worden steeds te vervangen. Of is het verstandiger om groot in te grijpen en de problemen structureel op te lossen, waarbij misschien niet alles in het park behouden kan blijven of er onderdelen zullen veranderen? Of iets daar tussenin?’

We zullen er wel meer van horen en zijn benieuwd naar wat het Team voor ogen staat. Waarbij we moeten bedenken dat de gemeente in het verleden voor het Rozenburgpark steeds heel zuinig was.