Renovatie park op lange baan?

De ernstigste wateroverlast in het Rozenburgpark ter hoogte van het Mecklenburgplein zou met noodmaatregelen worden aangepakt. Dat is ten dele gelukt. Nog steeds ontstaat na een regenbui een flinke plas die na de ingreep wel eerder verdwijnt. Na de zomer zouden blijvende maatregelen worden uitgevoerd, zo was te lezen in een flyer die de gemeente verspreidde. Paden en delen van de gazons zouden worden opgehoogd, wat geen overbodige luxe is in een ernstig verzakt park.
De flyer dateert van eind februari. Een recent email-bericht van projectmanager Van Zijl spreekt helaas andere taal.

Toen de redactie bij hem informeerde naar de werkzaamheden die na de zomer – zoals aangekondigd in de flyer – zouden worden uitgevoerd schreef de gemeente:

De boodschap is duidelijk: de broodnodige herstelwerkzaamheden worden op de lange baan geschoven. Het Rozenburgpark is weliswaar een beschermd stadsgezicht dat tot ver buiten Kralingen een geroemd stadspark is. Maar de gemeente laat dat onder de ogen van voetgangers en omwonenden verloederen. Een andere kwalificatie kan niet worden gegeven.

Een wandelingetje op 5 april 2024 maakt een en ander duidelijk. Op deze dag en de dag ervoor is niet al te veel regen gevallen maar het resultaat in het park is onmiddellijk zichtbaar.

Na de provisorische aanpak in februari 2024 is het probleem slechts gedeeltelijk opgelost. De plas ontstaat nog steeds en een inderhaast dichtgegooide sleuf ontsiert het park.

Tussen de bosschages ter hoogte van het Mecklenburgplein staat het water vaak op enkelhoogte of erger. Even verder, bij de Dillenburglaan, ligt de tuin van een bewoner zo’n 70 cm boven het park.

Wanneer iets meer regen valt ontstaat een enorme plas tussen de struiken die maar langzaam verdwijnt.

Ter hoogte van de Dillenburglaan ontstaat bij het minste of geringste een plas van formaat. Voetgangers kunnen er vaak nog net langs manoeuvreren. Ook een welkom uitje voor eenden en ganzen.

Vaak beperkt de plas zich niet tot het gazon maar strekt die zich uit over het voetgangerspad waar voetgangers nog maar net langs kunnen lopen.

Aan de westzijde van het park zijn een paar jaar geleden de paden en gazons verhoogd. Het heeft geholpen maar voorkomt niet dat nog steeds flinke plassen op het pad ontstaan, zelfs bij matige regenval.

Een dergelijke plas is voor een beschermd stadsgezicht niet acceptabel.

Het grote gazon aan de westzijde is jaren geleden twee keer flink opgehoogd en van nieuwe drainage voorzien. Zelfs bij flinke regenbuien is er geen plas water te bekennen. Ophogen helpt.

Na twee ophogingen is op dit gazon geen plas te bekennen.

Ook de bosschages ter hoogte van de Vijverbrug houden het niet droog. Weliswaar heeft de voetganger daarvan geen last, maar het toont het gebrek aan onderhoud.

Aan de zuidoost zijde van de Vijverbrug staan meestal flinke waterplassen.

Komend van de Vijverbrug richting westen ziet de voetganger een enorme vijver verschijnen waarin meestal eenden en ganzen zich verpozen. Jaren geleden lag hier een zeer gewaardeerd bloemenperkje maar omdat het meestal in het water stond, is het weggehaald. Ziehier wat gebrek aan onderhoud teweeg brengt. Nog een extra foto van deze ellende. Zelfs wanneer de plas is verdwenen, krijgt het gras op de ingeklonken grond geen schijn van kans en ontsiert een grote zwarte plek het park.

Is deze vijver wat men in een stadspark verwacht?

Het voetgangerspad aan de westzijde van de vijver staat vrijwel permanent blank, regen of geen regen. Vaak is het voor voetgangers lastig dit pad met droge schoenen te passeren.

Het heeft er alle schijn van dat het pad op gelijke hoogte ligt van het vijveroppervlak. Er is een verbinding tussen pad en vijver maar het pad loopt niet leeg.

Het wandelingetje is ten einde. De wandelaar vraagt zich af wat de gemeente nog moet weten om tot actie over te gaan. Zeker, geld zal een rol spelen maar dat is de consequentie van jarenlang achterstallig onderhoud.

Het is een schande dat de gemeente het Rozenburgpark zo laat verslonzen.