Gemeente laat Rozenburgpark aan zijn lot over

‘Het Park Rozenburg wordt klaar gemaakt voor de toekomst‘. Met deze uitspraak opent de projectmanager van het Team Kwartiermaken Park Rozenburg op 22 december 2022 een brochure over het Rozenburgpark. Hij noemt de ernstige verzakking van het park en de voorbereidingen voor een plan van aanpak tegen de wateroverlast. Hij geeft een ‘Update van de voorbereidingen‘ en hoopt ‘… daar in het nieuwe jaar samen met u [de omwonenden, red] uit te komen, zodat we Park Rozenburg goed kunnen voorbereiden op de toekomst…’

Klinkt goed.

Daarna bleef het stil. Toen de redactie tegen het einde van 2023, alweer een jaar later, wilde weten hoe de stand van zaken was, liet de projectmanager weten dat hij al enige maanden een andere baan had en dat zijn functie sinds kort was overgenomen door de huidige projectmanager Van Zijl.
Een verloren jaar dus, terwijl in dat jaar het park door wateroverlast vele keren ontoegankelijk was voor voetgangers. Het probleem was dus redelijk urgent.

De nieuwe projectmanager Van Zijl ging voortvarend te werk. Zo liet hij weten op korte termijn ‘tijdelijke maatregelen te nemen om paden begaanbaar te maken’. En inderdaad, in februari 2024 werd de enorme waterplas van ca. 300 m2 en 1 dm diep via tijdelijke drainage aangepakt. Het verlichtte de problemen helaas slechts ten dele: grote plassen ontstaan sindsdien minder snel en zijn ook eerder verdwenen. Maar de wateroverlast was niet verdwenen, ook niet op andere plaatsen in het park.

De heer Van Zijl liet tegelijkertijd weten: ‘Deze week ontvangt u een flyer met meer informatie, wat we dit jaar willen realiseren.’ Daarin lezen we onder meer, onder het kopje ‘Paden ophogen‘:
‘Naar verwachting na de zomervakantie, gaan we ook de paden in het park ophogen. En waar nodig ook het gras naast de paden. Zo wordt het park op gedeelten ietsje hoger, waardoor er minder water op de paden blijft staan.’ Dat is tenminste wat, maar het Rozenburgpark heeft eigenlijk gewoon groot achterstallig onderhoud nodig.

Inmiddels weer een paar maanden verder klonk hij desgevraagd toch weer anders:
‘Of er dit jaar al werkzaamheden uitgevoerd gaan worden kan ik u nu niet melden omdat er nog keuzes gemaakt zijn en de financiĆ«le gevolgen hiervan niet inzichtelijk zijn. Kleine aanpassingen zoals deze al eerder zijn uitgevoerd om overlast snel op te lossen is voorlopig de enige optie.’

Dus er gebeurt toch weer niets. Het blijft kennelijk bij een tijdelijke ingreep die maar ten dele heeft geholpen met gegraven sleuven die provisorisch en lelijk zijn dichtgemaakt.

Het park dat al meer dan 100 jaar bestaat en dat vele decennia een juweel binnen de wijk Kralingen was, wordt nu door de gemeente aan zijn lot overgelaten.