Bodem Oranjelaan wordt gesaneerd

De geplande werkzaamheden in de Oranjelaan tussen Merulaweg en de Oudedijk werden een paar weken geleden stilgelegd vanwege mogelijke bodemvervuiling. Ongeveer zes weken vertraging werd voorzien. Inmiddels is de bodemsanering in gang gezet.

Een groot bord aan het begin van de Oranjelaan geeft aan wat er aan de hand is. In grote letters staat: Bodemsanering. Wat er precies gesaneerd moet worden is niet duidelijk. Misschien dat de bewoners hiervan wel op de hoogte zijn gesteld.
De argeloze voorbijganger die aan het begin van de Merulaweg heeft gezien hoeveel de straat is opgehoogd, vraagt zich af of een dergelijke verhoging de bewoners in de Oranjelaan ook staat te wachten. Een 60 tot 70 cm is niets!

Misschien is dat ook noodzakelijk in het Rozenburgpark dat op diverse plaatsen blank staat.