Stilte rond Kwartiermakers Park Rozenburg

Begin dit jaar ontvingen de omwonenden een prachtige brochure over de mogelijke plannen voor het Rozenburgpark. Ze zouden spoedig meer horen en dat was gezien de staat van het park dringend nodig. Inmiddels is het al juni en van de Kwartiermakers wordt niets meer vernomen.
Via Twitter werd bij Stadsbeheer010 geïnformeerd naar de voortgang van de plannen. Zoals steeds wanneer aan deze instantie iets wordt gevraagd, volgde ook deze keer per kerende tweet een reactie. Er was vertraging opgetreden en die had te maken met een nog niet vervulde vacature. Wat zou het de Kwartiermakers hebben gesierd wanneer zij de bewoners op de hoogte zouden hebben gehouden.

Of bloedt dit ambitieuze plan gewoon dood, terwijl het park soms door wateroverlast weken achtereen ontoegankelijk is.