Tijdelijke aanpak lijkt te werken

Een paar weken geleden zijn de gigantische regenplassen ter hoogte van het Mecklenburgplein aangepakt. Een tijdelijke drainage lijkt te werken. Het heeft sindsdien een paar keer flink geregend – weliswaar niet zo erg als daarvoor – maar de wateroverlast bleef uit en voetgangers hoefden vanwege de plassen niet meer op hun schreden terug te keren.

Dat het een tijdelijke noodgreep was, is duidelijk te merken. Sleuven in het pad zijn met gewone stenen geplaveid. Dat ziet er een beetje houtje-touwtje uit. Maar een kniesoor die daar nu over valt. Later dit jaar wanneer het hele Rozenpark wordt aangepakt, zal dat ongetwijfeld worden hersteld.

Ook is, zoals de projectmanager Van Zijl heeft aangegeven, de vijver met groot materieel flink uitgebaggerd. Of dit de wateroverlast op gazons en paden heeft doen verminderen, mag worden betwijfeld. Maar nodig was het wel, al was het maar om de algengroei in de zomer in toom te houden.

De twijfel of de wateroverlast door dit baggeren zal verminderen is te zien op een andere plek aan de zuidwestzijde van de vijver. Het gazon en het pad langs de vijver liggen zo laag dat het niveau vrijwel even hoog ligt als het wateroppervlak in de vijver. Plassen willen wel leegstromen maar dat lukt op deze manier niet. Voetgangers hebben hier zeker last van maar de plassen vallen met enig overleg nog wel te passeren. Maar ook hier zou een tijdelijke aanpak soelaas kunnen bieden.

Al met al is de conclusie duidelijk. Fijn dat de projectmanager de grote plassen heeft aangepakt, maar daarmee zijn de problemen nog lang niet de wereld uit. Bezoekers van het Rozenburgpark kunnen niet wachten.