“Wegens wateroverlast gesloten”

Het heeft de laatste tijd veel geregend. Maar niet alleen in het Rozenburgpark. Ook op de grote gazons voor de school op de Mecklenburglaan of aan de oostzijde van het park vielen hevige regenbuien. En op die gazons en voetgangerspaden is geen plas te bekennen. Waarom zijn er dan wel van die gigantische diepe plassen water in het park waardoor het ontoegankelijk is voor voetgangers?

Via Stadsbeheer010 werd de redactie met haar klacht en suggesties doorverwezen naar het e-mailadres rozenburgpark@rotterdam.nl van Team Kwartiermaken Park Rozenburg. Stadsbeheer010 reageert meestal snel en adequaat op vragen en opmerkingen van burgers. Zo ook deze keer. Maar de doorverwijzing leverde niets op, het Team Kwartiermaken reageerde zelfs niet op een e-mail.

In dit mailbericht werd het volgende voorstel gedaan.
Het Rozenburgpark is door de jaren heen ernstig verzakt onder andere door gebrek aan toereikend onderhoud. Het park renoveren is dus hoognodig maar dat heeft wel wat voeten in aarde. Dat is begrijpelijk. Maar de gemeente kan ook tijdelijke maatregelen treffen om de ernstigste wateroverlast te verhelpen, zoals de heer Anne Mollema van Team Kwartiermaken Park Rozenburg al een jaar geleden opperde.

We zijn inmiddels een jaar verder, van het Team Kwartiermaken is niets meer vernomen en de wateroverlast is nog even ernstig als een jaar geleden.

Hoe moet dat nu, gemeente Rotterdam? De enige oplossing lijkt te zijn het plaatsen van borden bij de ingangen van het park: “Wegens wateroverlast gesloten”.