Park trotseert winterstorm

De bezoekers van het Rozenburgpark vernemen via de radio, tv en sociale media welke schade de winterstorm in Nederland heeft veroorzaakt. Auto’s zijn van de weg geraakt, daken zijn van de huizen gewaaid en zelfs alle stormvloedkeringen moesten op slot. Maar in het park waren de gevolgen van de storm te verwaarlozen. Geen bomen omgewaaid en er waren geen zware takken uit grote bomen geblazen. Op wat twijgjes na was er in het park van de storm niets te merken. De bomen zijn dus goed onderhouden. Anders is dat met de wateroverlast, maar daar hebben we het de afgelopen weken al zo vaak over gehad