Het gaat de goede kant op!

Op deze site zijn in de loop der jaren vele klachten geuit over het Rozenburgpark. Slecht of geen onderhoud, de vijver die vol liep met algen, de rommel die bleef liggen na Koninginne- en recentelijk Koningsdag. Ach, lees er de vele artikelen maar op na en de lezer moet beamen dat het veel en veel beter kon.

Dat het beter kan, wordt de laatste tijd keer op keer bewezen. Neem de vijver die elk voorjaar volgroeide met een smerige substantie die leek op draadalgen die als een kwaadaardig gezwel door het wateroppervlak stulpten. Maar vorig jaar is er kennelijk een keer goed gebaggerd, want nu is de vijver gewoon weer een vijver, zoals het hoort.

Toen, eerst op Koninginnedag en later in verhevigde vorm ook op Koningsdag, het park eind april in een grote rommelmarkt werd omgetoverd, bleven de omwonenden vervolgens dagenlang met een park vol met achtergelaten rommel zitten. Maar sinds een paar jaar wordt ook dit probleem aangepakt. De marktlui hebben hun hielen nog niet gelicht of een zwerm schoonmakers vergezeld van groot materieel weet het park in no-time weer zo schoon als een biljartlaken te maken.

Ook het dagelijkse onderhoud lijkt te zijn verbeterd. Weliswaar willen schoonmakers nog steeds niet graag het pad verlaten om een blikje in de struiken op te ruimen, maar een kniesoor die daar op let. Het park ligt er vaak als een gazonnetje bij, tot grote voldoening van de vele bezoekers.

Valt er dan helemaal niets meer te klagen? Nou nee, zo mooi is het nu ook weer niet. De vijver zou eens wat vaker schoongemaakt kunnen worden. Te vaak blijven vuilniszakken, achtergelaten pakken reclamemateriaal en blikjes in de vijver dobberen. Geen gezicht. Zou ook daar wat aan kunnen worden gedaan?

En tenslotte natuurlijk het park als geheel. Het is door de jaren heen flink ingezakt met als gevolg de vele grote plassen die maar niet willen verdwijnen?