Gemeente wil goede sier maken met monument Rozenburgpark

Vorige week ontvingen de bewoners rondom het Rozenburgpark een brief waarin zij worden uitgenodigd aanstaande zaterdag 30 juni om 15 uur deel te nemen aan een excursie door het park. Een ronkende brief waaruit zou blijken dat de gemeente het welzijn van het park eerste prioriteit geeft. Het is een cultuurhistorisch monument, zo lezen we, dat goed wordt verzorgd.
De bewoners zien dit toch wel anders. Zij vinden dat het Rozenburgpark wordt verwaarloosd en geven verschillende voorbeelden
De bosschages in het gehele park verkeren in een abominabele toestand. Met name de groenstrook aan de zijde van de Rozenburglaan is een schrijnend voorbeeld. Al jaren wordt hierover door bewoners geklaagd, maar tot verbeteringen is het nog steeds niet gekomen.
Een ander pijnpunt is dat het park op nogal wat plaatsen bij het minste buitje blank staat. Dit is het geval op de gazons, maar – erger nog – ook op de wandelpaden waardoor het park in feite niet bereikbaar is. Hierover is veel geklaagd en terecht. Een paar maanden geleden is het pad aan de zijde van de Rozenburglaan met tussen de 5 en 20 cm opgehoogd, maar aan de westzijde hebben bewoners nog regelmatig last van ondergelopen paden.
Dan hebben we nog de vijver die in de zomermaanden verandert in een zompig water met bijna ondoordringbare smurrie, tot groot verdriet van waterhoentjes en eenden die zich nauwelijks kunnen voortbewegen. En de vele omgehakte bomen waarvan de troosteloze resten niet worden verwijderd. Dit kan beleid zijn, maar het blijft een akelig gezicht.
Conclusie: er moet snel en veel worden verbeterd aan het Rozenburgpark, wil het de naam cultuurhistorisch moment verdienen.