Excursie Rozenburgpark zonder uitzicht op verbetering

Vorige week zaterdag organiseerde de gemeente een excursie door het Rozenburgpark. Ongeveer 15 personen, omwonenden en andere bezoekers van het Rozenburgpark, stonden rond 15 uur klaar om te worden rondgeleid. Niet iedereen wist wat de excursie precies behelsde. Zou de slechte staat van onderhoud aan bod komen met uitzicht op verbetering? Of zou bekend worden gemaakt hoe de gemeente de wateroverlast in het park zou aanpakken?
De meeste aanwezigen snakten naar uitsluitsel over deze problemen van vandaag, maar de twee dames – een landschapsarchitect en een collega die namens de gemeente een onderzoek naar het Cultuurhistorisch monument Park Rozenburg hadden uitgevoerd -, vertelden gedurende de wandeling voornamelijk over de historie van het park. Tenslotte gaven ze aan hoe zij in de toekomst het Rozenburgpark verantwoord zouden willen aanpassen. Bij dit laatste spitsten de aanwezigen hun oren. Zou het dan eindelijk zo ver komen? Maar nee, de domper kwam al snel: er is geen geld. Het lijvige rapport dat ze hadden opgesteld zou afgelopen donderdag aan de gebiedscommissie worden aangeboden. Nu was het rapport nog niet beschikbaar, maar later misschien wel. Te bestellen bij mevrouw Lien Dijkhuizen: ldijkhuizen@rotterdam.nl.