Geen skatebaan aan de Kralingse Plas

Het plan om een skate-stepvoorziening aan de zuidoever van de Kralingse Plas te bouwen, in het zicht van de bewoners van de Kralingse Plaslaan, heeft voor heel wat beroering gezorgd in de lanen van Kralingen-Plage. Hoewel lang niet alle bewoners een brief met de plannen hadden ontvangen en de gemeente wel op heel korte termijn een bijeenkomst had belegd, was afgelopen dinsdagavond de gymzaal van de Kralingsche School goed gevuld met voornamelijk tegen-bewoners.

De vader van een van de kinderen die een paar jaar geleden het plan in het kader van het burgerinitiatief hadden ingediend, lichtte toe dat ook hij niet deze locatie had gekozen, maar dat om diverse redenen de een na de andere locatie was afgevallen en dat de gemeente nu bij de Kralingse Plaslaan was uitgekomen.
Een ambtenaar van de gemeente bevestigde de zoektocht, liet aan de hand van een artist impression zien dat de voorziening vooral kleinschalig zou zijn, maar er was geen houden aan.
De ene na de andere bewoner veegde in verschillende bewoordingen de vloer aan met het plan: de jeugd zit al over de oren in de recreatieve voorzieningen (Victoria, Leonidas, Excelsior, Kralingse Zwembad, het Rozenburgpark, zeilverenigingen), een dergelijk indrukwekkend uitzicht op de Plas laat je toch niet verknallen door een skatebaan, de voorziening zou hangjeugd aantrekken, het gaat hier over een beschermd stads- en/of dorpsgezicht en zo meer. Arme ambtenaar die ook niets aan het plan kon doen en zo goed haar best had gedaan het plan objectief aan de bewoners voor te leggen!
Al heel gauw werd duidelijk dat dit plan geen kans van slagen heeft, maar dat de gemeente het ontbrekende draagvlak toch wel even had willen polsen.

Waarvan akte.