Paden aan oostzijde opgehoogd

De oplettende wandelaar in het Rozenburgpark zag het natuurlijk meteen. Getallen op de wandelpaden: 5, 10, 15, 20, wat zou dat nu betekenen? Het werd hem al gauw duidelijk, deze getallen geven het aantal cm aan dat de wandelpaden aan de oostzijde op diverse plaatsen worden opgehoogd. En dat was ook wel nodig.
Vorige maand toen het af en toe flink had geregend, stonden deze paden flink onder water en waren ze voor de wandelaar onbegaanbaar. Het water moest worden opgezogen. Zeker, het had flink geregend, maar ook weer niet zo extreem dat ondergelopen paden het gevolg moesten zijn. Nee, de paden liggen gewoon te laag en dat was te merken.
Helaas liggen niet alleen wandelpaden te laag – trouwens, ook die aan de westzijde kampen met hetzelfde euvel getuige de minstens zo grote plassen vorige maand – maar het park als geheel ligt als het ware in een kuil. Dit is duidelijk waarneembaar vanaf de Kralingse Plaslaan, maar ook gezien vanuit de Merulaweg. In het verleden (ca. 10 – 15 jaar geleden) is het grote grasveld aan de westzijde van de vijver een tweetal keren flink opgehoogd en van drainage voorzien. Ondanks de regen in januari bleef dit veld daarom (?) relatief goed begaanbaar.
Aan de westzijde is dat niet gebeurd en daarom worden de gazons aan die kant ontsierd door grote plassen die maar niet willen verdwijnen. Het pad ter hoogte van de Dillenburglaan liep voorheen regelmatig onder en werd uiteindelijk opgehoogd. En inderdaad, de wandelaar wordt niet meer gehinderd door grote plassen, maar aan weerszijden van het pad blijven er wel grote plassen staan.
Zou dit nu ook het lot zijn van de paden die nu worden opgehoogd: het pad blijft voortaan droog maar aan weerszijden ontstaan grote plassen die maar niet willen verdwijnen?