2001/10/19 Diepe sporen na maaibeurt gedicht

We hebben er al diverse keren (zie de stukjes van 28 september en 3 oktober) over geschreven. Tijdens de vorige maaibeurt bleef het Rozenburgpark met een aantal lelijke diepe sporen zitten. Dat was niet de bedoeling en de deelgemeente zou er iets aan doen, zo werd toegezegd.

De ongeduldige wandelaar vroeg zich daarna af of de deelgemeente de toezegging had vergeten. Maar deze week, nadat de maaier het park weer tot een gazonnetje had gemaaid, bleken de diverse diepe sporen met aarde te zijn gedicht. De natuur doet dan verder zijn werk en over enkele weken kan niemand meer de oude groeven zien.

Overigens, ten tijde van de maaibeurt zijn kennelijk de rozenmannen ook aan het werk geweest. De perkjes zijn keurig geschoffeld en het meeste afval is afgevoerd.
Het lijkt er toch echt op dat de deelgemeente ernst maakt met het onderhoud. Hopelijk zal het niet meer zo lang duren voordat ook het grote onderhoud ter hand wordt genomen.