2001/10/03 Schade door maaien wordt hersteld

Toen de deelgemeente op de hoogte was gesteld van de schade die vorige week door het maaien van het Rozenburgpark was veroorzaakt, is er actie ondernomen. De schade zou worden hersteld, zo liet men weten.
Zoals gemeld heeft het maaien op het drassige gras van het Rozenburgpark op sommige plaatsen lange diepe sporen achtergelaten. Deze voren werden voornamelijk veroorzaakt door de bochten met te hoge snelheid te nemen. Die voren verdwijnen niet zo maar en inderdaad vormen ze na een week blijvende diepe plassen.
Vanmorgen liet de deelgemeente weten dat het met dit natte weer lastig is om het gras te maaien, maar dat men zal proberen de aangebrachte schade te herstellen. Tijdens dit gesprek kwamen ook andere onderhoudsonderwerpen met betrekking tot het Rozenburgpark aan de orde. Hierover op een later tijdstip hopelijk meer.
Een ander positief punt was dat de deelgemeente veel materiaal over het Rozenburgpark ter beschikking wil stellen aan Rozenburgpark website. Ook hierover zullen we later nog berichten.