2001/09/27 Kralingen-Oost heeft e-mail

Sinds kort heeft de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) een e-mailadres:bvk01@xs4all.nl Dit adres kan worden gebruikt voor vragen en reacties aan het adres van de bewonersvereniging. Ze hebben nog geen eigen website, maar mogelijk komt die er binnenkort ook.

Steeds meer bewoners van Kralingen-Oost worden lid van de BKO omdat deze vereniging veel doet voor de wijk en haar bewoners. Leden ontvangen het nieuwsbulletin, waarin uitgebreid verslag wordt  gedaan van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en de rol die BKO daarin heeft gespeeld. Moet deze vereniging dan niet op Internet, vraagt de moderne Kralinger zich af. Dat communiceert toch veel sneller en op deze wijze kun je de leden toch veel uitgebreider voorlichten? Zo heeft de BKO kennelijk ook gedacht en heeft het de eerste stappen op het pad van de elektronische communicatie gezet. Er is inmiddels een e-mailadres (of het werkt is de redactie niet bekend) en een website wordt voorzichtig in het vooruitzicht gesteld.
Een bijzonder positieve ontwikkeling.

Commentaar januari 2015. De bewonersvereniging is al jaren uitstekend te bereiken via hun prachtige website. Zie onder de links.