2001/09/27 Aanpak deelgemeente heeft effect

Voor de zomervakantie was het in het Rozenburgpark een bende. Zwerfvuil, rotzooi rondom de banken, overvolle vuilnisbakken en dan ook nog de zwervers die het park vervuilden en onveilig maakten. De deelgemeente is hiertegen opgetreden en nu, een paar weken na de zomervakantie, is het effect merkbaar. Het park is veel schoner en de zwervers zijn verdwenen. Toch zijn er nog flinke zorgen: de scholieren zorgen voor veel vuil en het grote onderhoud (vijver, zwerfvuil en begroeiing) moet eindelijk ter hand worden genomen.
Extra aangespoord door de vele klachten van omwonenden en anderen, heeft de deelgemeente besloten het Rozenburgpark extra aandacht te geven. Het park mag niet verloederen, heeft men bij de deelgemeente kennelijk gedacht.
Een eerste stap was natuurlijk het verwijderen van de zwervers en/of daklozen die het park onveilig maakten. Ook zou vaker worden schoongemaakt. De ROTEB zou vaker zijn gezicht laten zien. En inderdaad, de aanpak van de deelgemeente heeft effect gesorteerd. Het park ziet er beter uit dan het in tijden heeft gedaan.
Maar hiermee zijn we er nog niet, want er is veel achterstallig onderhoud. De vijver moet dringend worden uitgebaggerd, want als het zo doorgaat is er straks helemaal geen vijver meer. De natuurlijke processen zorgen ervoor dat de vijver in de loop van de tijd steeds ondieper wordt, maar ook de vele pakken huis-aan-huisbladen en reclamemateriaal worden door luie bezorgers al jaren zonder pardon in de vijver gekieperd. Dat is dus een extra reden de vijver eens grondig uit te baggeren.
Verder is het noodzakelijk dat de beschoeiing van de vijver geheel of gedeeltelijk wordt vervangen. Op sommige plaatsen kalft de vijverkant af omdat het water niet wordt tegengehouden.
Ook het vele vuil dat zich in de loop der jaren tussen de struiken heeft opgehoopt (kartonnetjes, lipjes van blikjes, flesjes, kroonkurken, plastic tassen en ander verpakkingsmateriaal) moet eindelijk eens grondig worden verwijderd.
En tenslotte is er natuurlijk de erbarmelijke staat waarin vele struiken, perkjes, bloemen en sommige bomen verkeren.
Er is nog veel te doen om het park weer het mooie park te maken dat het eens was.

Commentaar januari 2015. Sindsdien is veel veranderd. Het onderhoud is beter geworden, maar er blijft ook nog teveel te wensen.