2001/07/08 Het is deelgemeente ernst met Rozenburgpark

Er is de laatste weken veel, maar zekerr terecht, geklaagd over de toestanden in het Rozenburgpark. Inmiddels wordt een en ander goed aangepakt.

De politie zorgt voor strikte handhaving van de APV en de ROTEB zet volgens de deelgemeente extra schoonmaakploegen in die overigens ook wel eens verder dan 50 cm buiten het pad mogen treden wanneer ze daar vuil aantreffen.

Na de vakantieperiode wordt met diverse instanties en personen verder gesproken over hoe het Rozenburgpark definitief uit de handen van de verloedering kan geraken.