2009/03/09 Struiken

De struiken zouden het Rozenburgpark een apart aanzien moeten geven. Daar zijn de bosschages eens voor aangelegd. Maar dat is niet het geval. Door gebrekkig onderhoud doen ze eerder afbreuk aan het park.
Tussen de omliggende woningen en het Rozenburgpark staan veel struiken. Op die manier voorkomen ze veel inkijk vanuit het park. Ook op andere plaatsen is er ooit dergelijke begroeiing aangelegd. Jarenlang is aan deze struiken geen of zeer weing onderhoud gepleegd. Zo erg zelfs dat ze haast niet te betreden waren, tenzij de bezoek(st)er zeer hoge nood heeft en tussen de struiken zijn of haar behoefte doet en het niet laat bij alleen de kleine behoefte.
Bij de renovatie een paar jaar geleden is door onderhoudsploegen ook flink huisgehouden tussen de struiken. Dat gaf lucht. Niet alleen konden de struiken weer eens opgelucht ademhalen, tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om allerlei door de jaren heen opgehoopt vuil te verwijderen. Het gaf het Rozenburgpark een frisse aanblik. Helaas zijn op de meeste plaatsen de bosschages weer even ondoordringbaar als destijds. Het is beter geworden, maar het wordt weer snel slechter.
Ook de eilandjes werden toentertijd op dit punt flink onder handen genomen, maar het onderhoud laat nu te wensen over.
Misschien een punt van aandacht voor de deelgemeente?