2009/03/09 Bankjes zijn verplaatst

Elk park heeft banken. Hierop kan de vermoeide wandelaar even tot zichzelf komen en van de omgeving genieten. Helaas hebben in de loop der tijd de bankjes fout publiek aangetrokken. De banken weghalen was geen optie, maar zou verplaatsen wel een oplossing bieden?
De gedachte achter het verplaatsen van de bankjes van de randen naar het centrum van het het Rozenburgpark in de buurt van de vijver was de betere zichtbaarheid. Wilde men op of in de buurt van een bankje stout zijn, dan kon je dat nu van verre al zien gebueren. Je zat immers open en bloot en dan zou je het wel uit je hoofd laten.
Of dit beleid ook daadwerkelijk heeft geholpen is niet duidelijk. De ROTEB heeft nog steeds de handen vol aan het opruimen van troep rond de bankjes. Waarom gooit men eigenlijk de troep gewoon op de grond wanneer afvalbakken binnen handbereik staan?
Ook de bankjes zelf hebben te lijden onder vandalisme. Er wordt op gekliederd en ge-airbrusht dat het een lieve lust is. Wie gaat nu voor zijn plezier op zo’n bankje zitten? Met de afvalbakken die op een meter afstand van de bankjes staat is het al niet beter gesteld. Vaak zijn ze kapot (het slot werkt niet meer en dan staan ze open) en meestal vol gekliederd met graffiti. Wanneer de ROTEB de afvalbakken dan ook nog eens niet vaak genoeg leegmaakt, dan is het verhaal rond.