2002/07/13 Site is weer in de lucht met goed nieuws

Sedert oktober 2001 is op de site van Rozenburgpark geen nieuws meer geplaatst. Was er dan helemaal niets te melden? Jazeker wel. Juist door de recente ontwikkelingen leek het nuttig de draad weer op te pakken.
Er is inderdaad sedert vorig jaar veel te melden. In de eerste plaats heeft het beleid dat vorig jaar is ingezet succes gehad. Zwervers die het park regelmatig onveilig maakten, worden nauwelijks meer in het park gesignaleerd. Toch blijft de buurt alert, want de toestanden die ze vorig jaar hebben meegemaakt, willen ze niet opnieuw in het park hebben.
Ook het onderhoud is sterk verbeterd. Zo maken de werkers van de ROTEB niet alleen de paden + 50 cm erbuiten schoon, maar komen ze nu ook in het volle veld en tussen de bosjes wanneer dat nodig is. De lampen branden inmiddels weer allemaal, de bankjes worden regelmatig gerepareerd wanneer dat noodzakelijk is of de grafitti wordt verwijderd.
Een paar weken geleden heeft het park een grote opknapbeurt gekregen: alle bomen zijn vakkundig gesnoeid en staan er weer als nieuw bij. Het perkje bij de Vijverbrug dat een groot deel van het jaar onder water stond en veel verpieterde planten kende, is ook goed onder handen genomen. Het is nog niet zeker of er weer nieuwe begroeiing wordt geplant en evenmin is duidelijk waarvoor de vijf grote palen dienen die daar schijnbaar doelloos zijn neergezet.
Zeer onlangs zijn de paden weer op de juiste breedte gebracht door een omvangrijke groep deskundige werkers. Tjonge, tjonge, wat maakt dat een verschil. De monden van de regelmatige bezoekers vielen open toen ze het resultaat aanschouwden.
Blijft er dan helemaal niets te wensen? Je durft na al dit positieve nieuws haast geen ja te zeggen, maar toch is na jarenlange verwaarlozing nog niet alles terug in goede staat. Zo vraagt de vijver een goede baggerbeurt en de beschoeiing van de vijver is sterk verwaarloosd en moet dringend worden vervangen. Een paar jaar geleden is de brug over de vijver vernieuwd, maar dat is verre van professioneel gedaan. Dat kon zelfs een leek constateren. Nu, enkele jaren later, blijkt hij gelijk te krijgen. Op diverse plekken is het houtwerk al behoorlijk verrot.
Maar goed, daar zullen we het even niet over hebben. Voorlopig zijn we blij zijn dat het Rozenburgpark aan de verloedering lijkt te zijn ontsnapt.