2001/10/26 Verkeerde bezoekers gebruiken bankjes

Helaas lijkt deze constatering juist te zijn. In het Rozenburgpark staan op diverse plaatsen bankjes. Deze zijn bedoeld voor de bezoeker die even rust wil nemen om van het park te genieten of voor de moeder die vanaf zo’n bankje toezicht wil houden op de spelende kinderen. Steeds minder worden de bankjes echter door dit type bezoekers gebruikt. De troep die rond de bankjes ligt: glasscherven, rondslingerende blikjes bier en zo meer schrikken de goedwillende burger af. In plaats daarvan worden de bankjes in beslag genomen door zwervers overdag en groepjes rondhangende jongeren ‘s avonds. Kortom, de bankjes lijken de verkeerde gebruikers te trekken.

Tijdenlang werd het Rozenburgpark te weinig schoongehouden, wat heeft geleid tot veel klachten bij de deelgemeente, zowel door omwonenden als door andere bezoekers. Pas nadat de overlast in de maanden mei en juni de spuigaten was uitgelopen, heeft de deelgemeente het schoonmaken een hogere prioriteit gegeven. Dat is de laatste maanden te merken. De ROTEB lijkt vaker te worden ingezet, zodat de grootste overlast achter de rug lijkt (zie ook de eerdere artikelen).

Dit alles neemt niet weg dat in het park nog steeds veel troep wordt achtergelaten. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat vrijwel alle rotzooi rondom de bankjes ligt: blikjes, kapot gevallen of weggegooide flesjes bier of andere sterke drank, verpakkingsmateriaal en dergelijke. Men vraagt zich terecht af hoe dat mogelijk is want bij de meeste bankjes staan de afvalbakken binnen handbereik opgesteld.

De vraag dringt zich dan ook op of de bankjes niet door de verkeerde mensen worden gebruikt. De bankjes zijn niet neergezet om het scholieren in de schoolpauze mogelijk te maken de grond om de bankjes binnen een kwartier tijd tot een enorme bende om te toveren. Evenmin zijn de bankjes bedoeld voor de groepen hangjongeren die ‘s avonds hun leeggedronken flesjes bier opzettelijk op het wandelpad kapot gooien. Tenslotte zal het niet de bedoeling zijn geweest om de bankjes te bestemmen voor overlast veroorzakende zwervers en daklozen die andere goedwillende bezoekers het leven zuur maken.

Misschien moeten de bankjes maar worden verwijderd. Dit is ook al gebeurd met de bankjes die bij het bruggetjes in het hart van het park stonden. Toen ze waren verdwenen waren de problemen van vervuiling al snel verdwenen. Wordt het geen tijd de andere bankjes ook maar te verwijderen?