2001/06/11 Havenzichters veroorzaken veel overlast

Zwervers en daklozen veroorzaken de laatste tijd veel overlast in het Rozenburgpark. Ze drinken de gehele dag bier, vallen kinderen en vrouwen lastig die daarom maar liever een stukje om lopen wanneer ze naar school of werk moeten.

Juist op het moment dat de deelgemeente werd aangesproken over de slechte wijze van onderhoud van het Rozenburgpark – er werd zelfs terecht gesproken over de verloedering van het park – trok een groep daklozen en/of zwervers het Rozenburgpark binnen en nam plaats op een van de vrije bankjes. Tot dusver is daar niets mis mee. Het park is er voor iedereen.

Helaas, deze personen die soms in groepen van 10 tot 15 mensen komen, soms op scooters en brommers (zwervers, daklozen?), gedroegen zich anders. Natuurlijk werd veel, veel bier gedronken. De blikjes werden over de schouder geworpen. Wie iets pittigers wilde drinken, zette de fles jenever aan de mond en wanneer die snel leeg raakte, werd die ook zonder omkijken op het gras of tussen de bosjes gegooid, naast het vele verpakkingsmateriaal van brood, pizza en zo meer. Niet alleen verdwenen deze flessen tussen de bosjes, ook werden ze vaak op het pad gegooid zodat de bezoekers van het park nog dagen- en soms wekenlang glinsterend glas op de grond zagen liggen. Bij dit liederlijke gedrag bleef het echter niet. Passerende bezoekers werden op onheuse wijze toegesproken, vrouwen kregen onzedelijke voorstellen gepresenteerd, kinderen werden evenmin ontzien, en de voorbijganger die er wat van zei, kreeg met regelrecht agressief gedrag te maken. Vrouwen en kinderen op weg naar of terugkerend van school kozen veiligheidshalve een andere route.

De politie deed wat ze kon, kwam af en toe kijken wanneer het te gek werd (zo werd het park op een avond als racebaan gebruikt voor scooters met wegspringende wandelaars), maar kon toch niet voorkomen dat een bedreigende situatie ontstond.

Na 1 juli 2001 zou alles anders kunnen worden, zo beloofde men, want dan zou de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening van kracht worden: er mag dan onder meer in het park geen alcohol worden genuttigd. En dan zou de ellende gauw tot het verleden behoren.