2001/06/08 Website al weer enkele weken in de lucht

De website over het Rozenburgpark is al weer enkele weken in de lucht. Er is aan het bestaan van de site nog niet veel ruchtbaarheid gegeven.

Eerst wil de redactie dat de site voldoende body heeft om interessant te zijn voor belangstellenden. Zodra dat het geval is, zal aan het bestaan van de site ruime bekendheid worden gegeven. Nog even geduld dus.

Commentaar januari 2015. Dit is de eerste blog van de site van het Rozenburgpark.