2001/10/04 BKO toch geen e-mailadres

Toen in de krant werd gemeld dat Bewonersvereniging Kralingen-Oost voortaan ook per e-mail kon worden bereikt, was dat goed nieuws. Een mailtje is snel gestuurd, het bespaart een postzegel en een tocht naar de brievenbus. Helaas blijkt de informatie niet juist te zijn, zo liet de BKO per brief weten.

In een brief van 3 oktober 2001 deelt BKO mee dat het genoemde e-mailadres niet van BKO is, maar toebehoort aan Bewonersvereniging Kralingen-West. Natuurlijk kan altijd gebruik worden gemaakt van het postbusnummer 4342, 3006 AH te Rotterdam en vanzelfsprekend kan worden gebeld naar de secretaris, de heer J.P. Stock, tel. 010-2121179. Een telefoontje gaat misschien nog wel sneller dan het sturen van een mailtje, maar jammer is het wel.

Commentaar januari 2015. Bewonersvereniging is natuurlijk al vele jaren goed te bereiken via hun prachtige website (zie de links).